Llenguatge tjmapps
tablets_raonament
Presentació

El llenguatge és la capacitat de comunicar i compartir pensaments i sentiments d’acord amb uns patrons culturals. Ens ajuda a estructurar el nostre pensament i poder expressar-lo.

El llenguatge implica enviar missatges (llenguatge expressiu) i comprendre els que rebem (llenguatge receptiu).

Característiques

Els exercicis tjmapps t’ajudaran a entrenar el llenguatge comprensiu així com el raonament verbal, implicant processos cognitius com la deducció, la comparació o l’anàlisi.

Els exercicis estan adaptats a 9 nivells de dificultat i dissenyats específicament per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Imatges
Tablet llenguatge
Per saber-ne més
Col·laboradors de tjmapps

Amb el suport de:

Contacte:

Albert Rubí Gómez
Direccio-co@jmoragas.org