Atenció tjmapps
tablets (5)
Presentació

L’atenció és un procés psicològic que consisteix en seleccionar, atendre i elaborar la informació per donar-li un significat.

El treball cognitiu es centra en optimitzar l’atenció selectiva, per poder arribar a l’abstracció i la capacitat de comparar, deduir i extreure conclusions.

Característiques

Els exercicis de l’aplicació d’atenció ajuden a reduir les dificultats per enfocar l’atenció a una sola font d’informació i per realitzar una tasca, intentant ignorar els distractors.

La tasca a resoldre consisteix en atendre els estímuls i agrupar les imatges per categories.

Imatges
Per saber-ne més
Col·laboradors de tjmapps

Amb el suport de:

Contacte:

Albert Rubí Gómez
Direccio-co@jmoragas.org